Звіт 2015 (оприлюднено 22.04.2016р.)

Звіт 2015

Оприлюднено 22.04.2016р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЗА 2015 РІК

БАЛАНС ТОВАРИСТВА ЗА 2015 РІК

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2015 РІК

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОТШІВ ЗА 2015 РІК

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КПІТАЛ ЗА 2015 РІК

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2015 РІК