Звіт 2014 (оприлюднено 27.04.2015р.)

Звіт 2014

Оприлюднено 27.04.2015р.

БАЛАНС ТОВАРИСТВА ЗА 2014 РІК

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2014 РІК

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОТШІВ ЗА 2014 РІК

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КПІТАЛ ЗА 2014 РІК

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2014 РІК

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЗА 2014 РІК