Звіт 2013 (оприлюднено 25.04.2014р.)

Звіт 2013

Оприлюднено 25.04.2014р.

БАЛАНС ТОВАРИСТВА ЗА 2013 РІК

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2013 РІК

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОЩТІВ ЗА 2013 РІК

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КПІТАЛ ЗА 2013 РІК

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2013 РІК

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЗА 2013 РІК