Звіт 2012 (оприлюднено 24.04.2013р.)

Звіт 2012

Оприлюднено 24.04.2013р.

БАЛАНС ТОВАРИСТВА ЗА 2012 РІК

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2012 РІК

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОЩТІВ ЗА 2012 РІК

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КПІТАЛ ЗА 2012 РІК

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2012 РІК

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2012 РІК

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЗА 2012 РІК