Звіт 2011 (оприлюднено 27.04.2012р.)

Звіт 2011

Оприлюднено 27.04.2012р.

БАЛАНС ТОВАРИСТВА ЗА 2011 РІК

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2011 РІК

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОЩТІВ ЗА 2011 РІК

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КПІТАЛ ЗА 2011 РІК

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2011 РІК

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2011 РІК

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЗА 2011 РІК

AUDIT_2011