Інформація про договір

Інформація про договір про надання фінансових послуг

 

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг. Одностороння відмова від Договору – не допускається. Розірвання Договору допускається лише за згодою Сторін. Договір  може бути розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення Договору  другою Стороною
Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору. Не застосовується.
Мінімальний строк дії договору 1 день
Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій. Розірвання  договору  допускається лише за згодою його сторін . Договір може бути розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору  другою стороною. Наслідком реалізації  клієнтом права розірвати чи припинити договір є повернення клієнтом суми фінансового кредиту та сплата відсотків за фактичний строк користування фінансовим кредитом. Дострокове виконання договору клієнтом можливе за його бажанням. Наслідком реалізації  клієнтом права дострокового виконання договору є повернення клієнтом суми фінансового кредиту та сплата відсотків за фактичний строк користування фінансовим кредитом.

 

Порядок внесення змін та доповнень до договору. Зміни та доповнення до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені в письмовому вигляді та підписані Сторонами.

Будь-які пропозиції Позичальнику  про зміну істотних умов Договору здійснюються протягом строку дії договору, шляхом направлення Кредитодавцем Позичальнику повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення.

 

Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги. Тип процентної ставки фіксована